ARKITEKTURPEDAGOGIK OCH INKLUDERANDE DESIGNPROCESSER
Planindelning

För Röda Stens Konsthalls sommarutställning, (de)monterat av Sealth unlimited 2011, arbetade jag som byggcoach. Arbetet gick ut på att med besökarna diskutera stadsplanering, designa och bygga valfria föremål i full skala på plats utanför konsthallen. Projektet innebar koordinering av många fantasifulla ideer och övningar i praktisk samverkan.