ARKITEKTURPEDAGOGIK OCH INKLUDERANDE DESIGNPROCESSER
Planindelning

För Röda Stens Konsthalls sommarutställning "Common Roof" av Marjetica Potrc arbetade jag som byggcoach. Utställnigen gick ut på att med besökarna diskutera, designa och bygga ett kollektivt bostadshus för Göteborg i full skala och var mycket lyckad.