ARKITEKTURPEDAGOGIK OCH INKLUDERANDE DESIGNPROCESSER
Planindelning

Jag har arbetat på flertalet förskolor i Göteborgsregionen med arkitekturpedagogiska så kallade serier där målet har varit antingen att lära ut grundläggande tänkande kring arkitektur alternativt att designa en bättre förskolegård i samarbete med barn, pedagoger och Lokalförvaltningen.