BORNSTEIN ARKITEKTER
Planindelning

Illustration för ombyggnadsförslag. Detta är ett fotomontage för att visa upp utvecklingsmöjligheter.