BORNSTEIN ARKITEKTER
Planindelning

Illustrerad planskiss. Denna bild hänger ihop med föregående bild, då den beskriver samma område.