BORNSTEIN ARKITEKTER
Planindelning

Exteriör illustration för utveckling av nytt bostadsområde i Göteborgsregionen. Med vissa förebilder från bland annat Sluseholmen i Köpenhamn hade den här uppskattade illustrationen som effekt att gatubredderna reviderades på initiativ av projektledningen för att göra mer plats för fotgängare och cyklister.