DIGITALA KOMMUNIKATIONSVERKTYG OCH PLANERINGSPROCESSER
Planindelning

Ett samarbete mellan Högskolecentrum i Bohuslän och Högskolan i Vestfold med mål att hitta nya effektiva sätt att kommunicera och utveckla stadsplaneringsförslag till politiker och allmänhet.

Min roll var att ta fram 3D-material och i viss mån även idéer för diskussion, men också att ansvara för presentationer i HIVE:s visualiseringskammare. Grafiken på bilderna är renderade och möjliga att manipulera i realtid i 3D, det är också möjligt att lägga dit nya objekt. Bilderna är inte efterbehandlade.