ANKEBOD - FRIGGEBOD 15 KVM MED UTEPLATS
Planindelning

För att få det rätta uttrycket på bland annat spaljéerna skissades det med papper och penna, CAD och Sketchup, men det var inte förrän jag och min samarbetspartner gick över till att skissa i modell det började funka.

En del av kursen var att skapa fullständiga detaljritningar till byggnaden som också ska ha adekvat dimensonerad bärande konstruktion. En mängdning och en kostnadsuppskattning har också gjorts.