EXJOBB: KALLBADHUS I GOTTSKÄR
Planindelning

I sektionen går bland annat att se hur byggnadens indelningar skapar avskiljdhet för olika funktioner.