EXJOBB: KALLBADHUS I GOTTSKÄR
Planindelning

En social mötesplats efterfrågades. Genom en planlösning som är unik i sitt slag skapas ett kallbadhus som kan ta emot sommargäster, restaurangbesökare, badare av samma eller olika kön, grupper, konferenser och badföreningsmedlemmar och ge dessa en intuitiv användning av platsen.

Jag gjorde också studieresor till ett antal kallbadhus för att se hur dessa används och vilka kvalitéer som uppskattas.