EXJOBB: KALLBADHUS I GOTTSKÄR
Planindelning

Mitt förslag till nytt kallbadhus ligger vid Hamnplan där Gottskärsvägen tar slut. Beställarna, en lokal förening för utveckling av Gottskär, hade efterfrågat en placering på Utholmen, den ö som ligger öster om samhället. Av flera skäl ansåg jag att det var det bättre att placera badhuset närmare samhället, till exempel för ökad tillgänglighet och avhållsamhet att exploatera den kommunalt förvaltade och allmänt tillgängliga ön då det inte finns så mycket allmän mark i området.